xs
xsm
sm
md
lg

กรมจัดหางานแนะผู้สนใจรีบยื่นกู้ผ่านโครงการสร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน ก่อนปิด 29 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นวันครบกำหนดโครงการ สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน ที่กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อขยายการผลิต ยื่นคำขอกู้โดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 0% ต่อปี ซึ่งมีการปล่อยกู้แล้ว จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 1,740,000 บาท โดยยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับการปล่อยกู้ตามโครงการดังกล่าวอีก 1,260,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมให้รีบติดต่อยื่นคำขอกู้ ภายในกำหนดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงานหมายเลข1506 กด 2