xs
xsm
sm
md
lg

แผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 63 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2563 ซึ่งเริ่มขึ้นในวันนี้ (17 ก.พ.) ว่า เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการบิน 72 นาย อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน32 ลำและอากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 4 แผนหลักคือ แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไปยังภาคเหนือและภาคใต้ , แผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ โดยส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง โดยส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไปยังทุกภูมิภาค และแผนการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค