xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กษ.สั่งกรมฝนหลวงพร้อมปฏิบัติการช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมฝนหลวง และการบินเกษตรจัดหน่วยการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 3 ชุด พร้อมปฏิบัติการทั่วประเทศ บริเวณที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม การเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าอีกด้วย