xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงฯ พร้อมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันทีหากสภาพอากาศอำนวย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด พร้อมบินทำฝนทั่วประเทศในฤดูแล้งนี้ โดยต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากพบบริเวณใดมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยให้บินขึ้นปฏิบัติการทันที เพื่อให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยภาคเกษตรกรรม เติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งการบรรเทาปัญหาหมอกควัน ดับไฟป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าไม้

ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่กรมฝนหลวงฯ โดยซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกทบทวนบุคลากรด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสำหรับการเปิดศูนย์ฝนหลวงทุกภาคตามแผนประจำปี โดยปีนี้มีแนวโน้มว่าภัยแล้งจะรุนแรง จึงสั่งการให้ร่นการเปิดศูนย์ฝนหลวงจากปกติเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยทำฝนหลวงครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลักในพื้นที่ 77 จังหวัด ซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 230 ล้านไร่

ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยด้วยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างยิ่ง ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงฯ เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร อากาศยาน เครื่องมือ และสารฝนหลวง แต่หากต้องการกำลังเสริมให้นำเรียนเพื่อที่นายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนทั้งอากาศยานและกำลังพลในการปฏิบัติเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งได้ทำเป็นต้นแบบจนเป็นผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา