xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จันทบุรี - องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี รองรับปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออก

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (3 พ.ย.) พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ได้เดินทางมายังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี สนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เพื่อทำการบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรใน จ.จันทบุรี และจังหวัดในความรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 8 จังหวัดประกอบด้วย จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 จนถึงปัจจุบัน

โดยในการปฏิบัติการฝนหลวง สนามบินท่าใหม่ จะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนเดือน มี.ค.ถึง พ.ค. เนื่องจากสนามบินอยู่ทางต้นลมในฤดูแล้งจึงทำให้สามารถบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผลของจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และสระแก้วตอนล่างได้ทั้งหมด

ปัจจุบัน พื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกมีจำนวน 12.8 ล้านไร่ หรือร้อยละ 56 ของพื้นที่ทั้งหมด 22.8 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน 884,354 ไร่ และพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน จำนวน 12 ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีมูลค่าภาคการเกษตร จำนวน 7.2 หมื่นล้านบาทต่อปี

สำหรับสนามบินท่าใหม่ เดิมมีพื้นที่รันเวย์เป็นดินลูกรังบดอัดแน่น ประกอบกับประสบปัญหาเป็นฝุ่นในฤดูแล้งและลื่นในช่วงหน้าฝน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมีแผนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็นรันเวย์ราดแอสฟัลติกส์คอนกรีต เพิ่มระยะทางทั้งหมดจากรันเวย์ดินลูกรัง 1,500 เมตร เป็นรันเวย์คอนกรีต 1,300 เมตร และเพิ่มระยะวิ่งจาก 980 เมตร ที่รองรับได้เพียงเครื่องบินขนาดเล็กคาราแวน (CARAVAN) เป็นระยะ 1,200 เมตร เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดกลางคาช่า (CASA) และเกิดความปลอดภัยในการบินขึ้นลงของเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อีกทั้งเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานของสนามบินซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กองทัพอากาศ ได้ทำการออกแบและประมาณการปรับปรุงสนามบินทำใหม่ เป็นเงินจำนวน 99,053,100 บาท และสำนักงบประมาณพิจารณาให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือกองทัพอากาศเสนอขอสนับสนุนงบประมาณโดยตรง

อันจะเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการฝนหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น