xs
xsm
sm
md
lg

กรมฝนหลวงปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงปี 63 บรรเทาภัยแล้ง-ฝุ่นPM 2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง เปิดเผยว่า เตรียมปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ในปี 2563 ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ จากเดิมที่จะทำการบินในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ทั้งนี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาของการซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี แต่กรมฝนหลวงยังคงมีการติดตามลักษณะอากาศของทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เพื่อทำการขึ้นบินทันที หากมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย