xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เชิญหน่วยงานหารือแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาข้าวไทย หลังไทยเสียแชมป์ส่งออก 3 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้าวไทย ว่า ได้เชิญตัวแทนจากกรมการข้าว กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้แทนผู้ประกอบการ มาหารือเกี่ยวกับตลาดการส่งออกข้าวไทย โดยพบว่าสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากหลายประเทศที่เคยนำเข้าข้าวจากไทยสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวจนสามารถปลูกและส่งออกได้ในปัจจุบัน จึงทำให้ไทยมีคู่แข่งด้านการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก ส่งผลให้ข้าวไทยมีราคาขายสูงกว่าประเทศคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีฐานลูกค้าเดิมที่เหนียวแน่นในหลายประเทศ เพราะโดดเด่นเรื่องคุณภาพ โดยแต่ละประเทศนิยมบริโภคพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกานิยมข้าวพื้นแข็ง ประเทศในทวีปเอเชียนิยมข้าวพื้นนุ่ม ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องระดมสมอง วางแผนพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด

ที่ผ่านมา ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวมา 3 ปี และตกอันดับที่ 1 ในการแข่งขันประกวดข้าวหอมมะลิโลก 2 ปีซ้อน จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพข้าวไทยในทุกมิติ สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งจะยาวนานอย่างไร และส่งผลกระทบกับผลผลิตข้าวลดลงเท่าใดนั้น ขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ ขอให้เกษตรกรทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด