xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีแล้งหนัก! น้ำเขื่อนป่าสักฯ ลดฮวบ กระทบการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หลายพื้นที่ของ จ.ลพบุรี ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำสำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร บางพื้นที่ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใน จ.ลพบุรี ปีนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนน้อยลง โดยปริมาณน้ำเฉลี่ยต่ำสุดในรอบหลายสิบปี ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้อยลง ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ จ.ลพบุรี อย่างมาก

นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนน้อยในปีที่ผ่านมา ทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 207.96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 21 ของความจุ โดยไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมาเป็นเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว แต่เขื่อนยังมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำเฉลี่ยวันละ 4-5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเปิดประตูระบายน้ำเพียงบางเดียวจากทั้งหมด 7 บาน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบางส่วนพื้นเป็นการผลักดันน้ำเค็มเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ และงดการทำนาปรัง เพื่อเก็บน้ำไว้ตลอดฤดูแล้งด้วย