xs
xsm
sm
md
lg

ภัยแล้งชัยนาทวิกฤต! ชาวนาต้องหยุดปลูกข้าวหันปลูกพืชน้ำน้อย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดชัยนาท ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ชาวนาต้องหยุดปลูกข้าว เพราะไม่มีน้ำ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และคลองชลประทานต่างๆ อยู่ในสภาพแห้งขอด ส่งผลให้ขาดรายได้ ซึ่งบางรายต้องหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เช่น ผักคะน้า เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าแล้ง