xs
xsm
sm
md
lg

รมว.อุตฯ สั่ง สอน.เร่งชง ครม.พิจารณาเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดเสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเป็น 2 ส่วน คือ วงเงิน 6,500 ล้านบาท ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต และวงเงิน 3,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด

ทั้งนี้ มั่นใจว่าการช่วยเหลือภายใต้โครงการดังกล่าว ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานจะได้รับราคาอ้อยมากกว่า 1,000 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งจะได้รับเงินค่าอ้อยมากกว่าอ้อยไฟไหม้อยู่ประมาณ 130 บาทต่อตันอ้อย เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง