xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 62/63 ที่ 750 บ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 62/63 ในอัตรา 750 บาทต่อตันอ้อยนะระดับความหวานที่ 10 CCS หรือเท่ากับร้อยละ 97.91 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ หรือประมาณ 16.001 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาทต่อ 1 หน่วย CCS

สำหรับผลตอบแทนผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 62/63 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย

อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น เป็นเพียงการกำหนดราคาอ้อย เพื่อให้โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีเงินที่จะนำไปใช้หมุนเวียนประกอบธุรกิจและสร้างรายได้