xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรประสบภัยหนาวที่สระแก้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

โดยวันนี้ (15 ม.ค.63) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอตาพระยา จำนวน 2 ราย และราษฎรอำเภออรัญประเทศ จำนวน 2 ราย ด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

สำหรับจังหวัดสระแก้ว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้ในฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัด โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในแนวป่าไม้ และภูเขาสูงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง