xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบผู้ประสบภัยหนาวที่แพร่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

โดยวันนี้ (16 ม.ค.63) เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลอง ที่หอประชุมโรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอลอง จำนวน 2 ราย และราษฎรอำเภอเด่นชัย จำนวน 2 ราย ด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว