xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

วันนี้ (15 ม.ค.) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอตาพระยา จำนวน 2 ราย และราษฎรอำเภออรัญประเทศ จำนวน 2 ราย ด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้ในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัด โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในแนวป่าไม้ และภูเขาสูง ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
กำลังโหลดความคิดเห็น...