xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดอุตฯ ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเสริมโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร 4 เขต ได้แก่ ดุสิต จตุจักร ดอนเมือง และหลักสี่ จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ตลอดสายมีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินเบื้องต้นว่า ควรจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียที่จะจัดทำขึ้นบริเวณใด และกำหนดนโยบายร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำของคลองดังกล่าวให้ดีขึ้น