xs
xsm
sm
md
lg

ชมภาพ "เขื่อนคลองเปรม" แล้วเสร็จช่วง 1 ทางกว้าง 3 เมตร เอื้อเดิน-ปั่นจักรยาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เขื่อนคลองเปรมประชากรช่วงที่ 1 แล้วเสร็จ สภา กทม.เผยสภาพเรียบร้อย สวยงาม สันเขื่อนกว้าง 3 เมตร ใช้เป็นทางเดิน ทางจักรยาน วอนบ้านเรือนรุกล้ำขอความร่วมมือให้ กทม.เข้าสร้างเขื่อน ลอกท้องคลอง เพิ่มความลึก บรรเทาน้ำท่วม

วันนี้ (16 ธ.ค.) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการของกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 ช่วงหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงคลองบ้านใหม่ ว่า สำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 500 ม. ช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาวประมาณ 5,000 ม ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 10,000 ม และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาวประมาณ 10,700 ม. ปัจจุบันการก่อสร้างในช่วงที่ 1 แล้วเสร็จเรียบร้อย ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาว 460 ม. ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองแยก ความยาว 40 ม. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาว 460 ม. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาว 500 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 12 แห่ง และกำลังจะดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ 4 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 

นายนิรันดร์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่วันนี้ได้เห็นถึงความแตกต่างของคลองเปรมประชากรในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลองแล้วเสร็จเรียบร้อยกับส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของริมฝั่งคลอง รวมถึงการใช้ประโยชน์บนสันเขื่อนซึ่งมีความกว้างถึง 3 ม. ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเดิน นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย หรือใช้เป็นทางสัญจรโดยจักรยานได้ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเปรมประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งมีการขุดลอกท้องคลอง เพิ่มความลึกและความจุปริมาณน้ำในคลอง จะส่งผลถึงการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำในคลอง ทำให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้ทางหนึ่งด้วย จึงขอฝากไปยังประชาชนที่พักอาศัยและมีบ้านเรือนรุกล้ำริมคลองเปรมประชากร ขอความร่วมมือให้กรุงเทพมหานครเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตลอดแนวคลองเปรมประชากรต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น