xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ รพ.พระนั่งเกล้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบคู่ขนาน ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว จำนวน 117 แห่ง และเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 24 แห่ง โดยแหล่งผลิตสารสกัดจากกัญชาจากองค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนเพียงพอที่จะสนับสนุนคลินิกกัญชาทางการแพทย์