xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านได้รับผลกระทบสร้างเขื่อนคลองสังข์ร้องผู้ตรวจการปมหน่วยงานรัฐไม่จัดสรรที่ดินทำกินให้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 50 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางเข้าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีหน่วยงานรัฐละเลยไม่จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เนื้อที่ 6,810 ไร่ ประกอบด้วย ที่ป่า 205 ไร่ พื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทย 3,950 ไร่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 2,656 ไร่) โดยมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับเรื่อง