xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ รับคำร้อง “ไพบูลย์” ขอศาล รธน.วินิจฉัย พ.ร.บ.คำสั่งเรียกแจง กมธ. นัดถกลงมติพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แฟ้มภาพ)
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้อง “ไพบูลย์” ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.คำสั่งเรียกบุคคลไปชี้แจง กมธ.สภา ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ปี 60 หรือไม่ พร้อมถกพรุ่งนี้ (15 พ.ย.) ก่อนลงมติ

วันนี้ (14 พ.ย.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 12 พ.ย. มีมติรับคำร้องที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 13 ที่ให้อำนาจคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคล หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 129 ไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานทำการศึกษาประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ โดยเร็ว และให้มีการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย.) เวลา 13.00 น.

เมื่อถามว่าผู้ตรวจฯ รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงประเด็นถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนในวันที่ 20 พ.ย.ต้องระงับไว้ก่อนหรือไม่ เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า มติของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีผลผูกพันทุกองค์กร ซึ่งองค์กรที่มีหน้าที่จะชี้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมาธิการฯ ว่าจะเห็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาและให้สำนักงานเร่งศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพรุ่งนี้ก็เพราะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันอยู่ รวมทั้งสังคมให้ความสนใจ ดังนั้น ในการประชุมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบว่าผู้ตรวจฯ จะมีมติอย่างไร


กำลังโหลดความคิดเห็น...