xs
xsm
sm
md
lg

ชาวกรุงหยัน เมืองคอน ร้องผู้ตรวจฯ ฟันหน่วยงานรัฐผิดสัญญาเยียวยาสร้างอ่างเก็บน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มชาวบ้านตำบลกรุงหยัน เมืองคอน ยื่นร้องผู้ตรวจฯ ขอให้จัดการหน่วยงานรัฐผิดสัญญาเยียวยาผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์

วันนี้ (25พ.ย.) กลุ่มชาวบ้านตำบลกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี หน่วยงานรัฐละเลยไม่จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรกว่า 2,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เนื้อที่ก่อสร้างโครงการ 6,810 ไร่ ประกอบด้วย ที่ป่า 205 ไร่ พื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทย 3,950 ไร่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 2,656 ไร่

นายรักษเกชา กล่าวว่า ชาวบ้านเห็นว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีการตกลงในที่ประชุมระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่ารัฐจะจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ที่เดือดร้อนทุกราย พร้อมทั้งสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้โดยเร็วที่สุด แต่จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครได้รับความช่วยเหลือได้รับเพียงแค่เงินชดเชยที่ดิน ค่าขนย้ายที่ได้รับจากกรมชลประทานซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อที่ดินทำกินได้

ซึ่งจากการประสานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อปี 2557 ได้รับเรื่องเรียนจากประชาชนขอให้ตรวจสอบกรณีกรมชลประทานไม่ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เสนอแนะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม้และการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ต่อมาเมื่อปี 2559 ได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์โดยคณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องนี้เป็นโครงการตามพระราชดำริอันเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ และพบเห็นปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งพระองค์ได้พระราชทานไว้กว่า 30 ปี ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ จนเมื่อปี 2560 พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้สั่งการให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 จ.นครศรีธรรมราชได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนก.ค. 2561 โดยได้จ่ายค่าชดเชยที่ดิน ค่าขนย้าย และค่าผลอาสินให้แก่ราษฎรเป็นจำนวนกว่า 72 ล้านบาท ตอนนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วกว่า 50 %

ส่วนการยื่นเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้เป็นการขอให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้เรื่องการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแห่งใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำให้กับราษฎร เพื่อเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงประชุมรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นอันจะนำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว โดยหลังจากได้รับทราบข้อเท็จจริงจากกลุ่มตัวแทนประชาชนในวันนี้จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามว่าการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรมีข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคอย่างไรและลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...