xs
xsm
sm
md
lg

"สมคิด"มอบ สศค.ติดตามภาวะ ศก. เล็งออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มก่อนสิ้นปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างใกล้ชิด หากจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ก็ยังมีเวลาเหลืออีก 1 เดือนครึ่งก่อนสิ้นปี เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 2.6

สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจปี 2562 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ระบุว่าไตรมาส 3 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกหดตัวลงอย่างมาก

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เร่งรัดงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปได้ตามแผน ซึ่งจะทำให้มีเงินลงทุนเข้ามาในไตรมาสสุดท้าย เพิ่มอีก 1 แสนล้านบาท เชื่อว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น