xs
xsm
sm
md
lg

คลังออกมาตรการดูแลต่อเนื่อง หลัง ศก.โลกกระทบผู้ประกอบการไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า หลายบริษัทประกาศยกเลิกกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก ทำให้ผู้ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงออกมาตรการช่วยพยุงและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่องและหลายมาตรการ แม้มาตรการที่ออกมาจะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม แต่รัฐบาลจะพยายามออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง