xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์ชาติออก 4 มาตรการลดแรงกดดันค่าเงินบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากภาวะเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้ตอนนี้เงินเข้าประเทศมากกว่าเงินที่ออกไป ธปท.จึงออก 4 มาตรการเพื่อลดแรงกดดันค่าเงินบาท เพื่อให้เกิดความสมดุลทางการเงินและส่งผลดีต่อนักลงทุนไทยมากขึ้น ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

สำหรับทั้ง 4 มาตรการ ประกอบด้วย การอนุญาตให้ผู้ส่งออกไม่ต้องนำรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศกลับเข้าประเทศ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การโอนเงินออกนอกประเทศ และการซื้อขายทองคำในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ แต่ละมาตรการจะมีรายละเอียดที่เอื้อประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ในเรื่องนี้ด้วย