xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เรียก“ศรีสุวรรณ”สอบเตาเผาขยะ กทม.มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้เคยยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. กรณีผู้ว่า กทม. กับพวกมีการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีดำเนินโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการมูลค่า 13,140 ล้านบาท ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 นั้น

บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีหนังสือเชิญสมาคมฯให้ไปให้ถ้อยคำ พร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ตามความใน ม.34 ประกอบ ม.50 ของกฎหมายดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 พ.ย.62 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี ซึ่งการไต่สวนเบื้องต้นตามกฎหมายต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.มาตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.62 และยื่นคำร้องเพิ่มเติมเมื่อ 30 ก.ย.62 ที่ผ่านมา โดยกล่าวหา 1)พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2)พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ3)นายชาตรี วัฒนาเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เนื่องจากพบข้อพิรุธหมายประการ อาทิ 1)มูลค่าโครงการอาจเข้าข่ายสูงกว่าความเป็นจริง 2)กระบวนการอาจขัด พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 3)เอกชนผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 แห่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงและโดยอ้อม อาจเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ 4)เอกชนผู้ชนะการเสนอราคาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช อาจไม่ได้มีผลงานตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ และ 5)การจัดทำประชาพิจารณ์ของ กทม.เป็นแบบสองมาตรฐาน หรือไร้มาตรฐาน เป็นต้น

ซึ่งหาก ป.ป.ช.วินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของสมาคมฯ ก็จะสามารถส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องไปยังศาลอาญาเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป