xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เรียก “ศรีสุวรรณ” ให้ข้อมูลเตาเผาขยะ กทม.1.3 หมื่นล้านพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (แฟ้มภาพ)
ป.ป.ช.เรียก “ศรีสุวรรณ” ให้ข้อมูล กทม.ประมูลเตาเผาขยะหนองแขม-อ่อนนุช มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน เข้าข่ายผิดกฎหมายฮั้วหรือไม่ วันที่ 6 พ.ย.นี้

วันนี้ (5 พ.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ได้เคยยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแฟ่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับพวกมีการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีดำเนินโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการมูลค่า 13,140 ล้านบาท อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีหนังสือเชิญสมาคมฯ ให้ไปให้ถ้อยคำพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ตามความใน ม.34 ประกอบ ม.50 ของกฎหมายดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี ซึ่งการไต่สวนเบื้องต้นตามกฎหมายต้องดําเนินการให้เสร็จและจัดทํารายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.มาตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2562 และยื่นคำร้องเพิ่มเติมเมื่อ 30 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยกล่าวหา 1. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ 3. นายชาตรี วัฒนาเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เนื่องจากพบข้อพิรุธหมายประการ เช่น (1 มูลค่าโครงการอาจเข้าข่ายสูงกว่าความเป็นจริง (2 กระบวนการอาจขัดต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (3 เอกชนผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 แห่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงและโดยอ้อม อาจเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ (4 เอกชนผู้ชนะการเสนอราคาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช อาจไม่ได้มีผลงานตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ และ (5 การจัดทำประชาพิจารณ์ของ กทม.เป็นแบบสองมาตรฐาน หรือไร้มาตรฐาน เป็นต้น

ทั้งนี้ หาก ป.ป.ช.วินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของสมาคมฯ ก็จะสามารถส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องไปยังศาลอาญาเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป และหลังจากนี้สมาคมฯ จะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนสัญญาการประมูลโครงการดังกล่าวต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...