xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ความว่า

"ฯพณฯ นายอับดุลกอดิร บินเศาะลาห์
รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
กรุงแอลเจียร์

ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว