xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเช็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (28 ต.ค.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายมีโลช เซมัน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก
กรุงปราก

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเช็ก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็กจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว