xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ผู้รักษาการ ปธน.แอลจีเรีย เนื่องในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย

วันนี้ (1 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ความว่า

"ฯพณฯ นายอับดุลกอดิร บินเศาะลาห์
รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
กรุงแอลเจียร์

ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


กำลังโหลดความคิดเห็น