xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันชาติรัฐสุลต่านโอมาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ความว่า

สุลต่านกอบูส บิน ซะอีด อัล ซะอีด แห่งโอมาน
กรุงมัสกัต

ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของรัฐสุลต่านโอมาน

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว