xs
xsm
sm
md
lg

"สมคิด"ให้การบ้าน ก.อุตฯ เดินหน้าสร้างคลัสเตอร์ภาคบริการ ยกระดับสินค้าเกษตร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิดปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย โดยกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง ซึ่งที่ผ่านมามีสัดส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ขยายตัวถึงร้อยละ 11.7 หรือมีมูลค่าประมาณ 6.9 แสนล้านบาท รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและบริการที่มีการขยายตัวได้ดี จึงมั่นใจว่าหากประคองเศรษฐกิจไปในทิศทางดี และมีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ของปีนี้จะเป็นไปด้วยดี แต่มองว่าภาคการเกษตรยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข เพราะมีสัดส่วนส่งออกที่น้อยเพียงร้อยละ 9 มีสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา น้ำตาล และผลไม้ ประกอบกับประเทศไทยมีประชากรในภาคการเกษตรกว่า 20 ล้านคน ดังนั้น จึงต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อขยายสู่ไบโออีโคโนมี โดยเฉพาะดูแลภาคอุตสาหกรรมบริการ ที่ยังไม่มีกระทรวงใดดูแลเป็นหลัก และมีสัดส่วนเติบโตถึงร้อยละ 50 ของจีดีพีประเทศ ให้เชื่อมกันกับภาคเกษตร เพื่อสร้างคลัสเตอร์ภาคบริการและเอสเอ็มอีภาคท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมถึงให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นคนไทยผลักดันสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ เพราะจะส่งผลดีต่อความต้องการสินค้าเกษตรในภาพรวม

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวมอบหมายงานให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คนใหม่ ที่จะเข้ามารับตำแหน่งเร่งสนับสนุนดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศให้มากขึ้น รวมถึงภาครัฐยังให้ความสำคัญกับการปฎิรูปเศรษฐกิจอย่างมาก ที่ปัจจุบันมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ออกมา เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนของไทยก้าวทันต่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิตอลของโลกให้ทัน ซึ่งมีแผนผลักดันใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อส่งเสริมงานด้านวิจัย และยังหวังที่จะเห็นคลัสเตอร์เกิดใหม่ใน 1 ปีข้างหน้า เพราะจะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่
กำลังโหลดความคิดเห็น