xs
sm
md
lg

หนี้สาธารณะเดือน พ.ค.แตะร้อยละ 42.90

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พบว่ามีจำนวนวงเงินอยู่ที่ 6,347,824.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.90 ของจีดีพี โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,912,277.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 971,707.95 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 446,277.21 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 17,561.61 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 79,903.50 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นเกิดจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 65,000 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2560
กำลังโหลดความคิดเห็น...