xs
xsm
sm
md
lg

กก.จัดการหนี้กองทุนฟื้นฟูฯลงพื้นที่ชัยภูมิหลังอนุมัติงบแก้หนี้เกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน โดยเปิดเวทีรับฟังข้อมูลปัญหาความคืบหน้าในการจัดการหนี้หลังจากได้มีการโอนงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ให้กับสำนักงานสาขา 77 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 308 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าว สำนักงานสาขา กฟก. อนุกรรรมการจังหวัด และสหกรณ์เจ้าของหนี้ สามารถเจรจาและทำการจัดการหนี้ตามลำดับความเดือดร้อนของเกษตรกรตามนโยบายการกระจายอำนาจ ส่วนแนวทางการฟื้นฟูอาชีพ ทางสำนักงาน กฟก.ได้จัดงบประมาณอุดหนุนอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 30,000 บาท โดยตั้งเป้าสนับสนุน 20 กลุ่มเกษตรกรในแต่ละจังหวัด และหากโครงการที่ดำเนินการแล้วสามารถต่อยอดได้ก็จะมีงบประมาณให้กลุ่มเกษตรกรกู้อีก 1.5 ล้านบาท และยังมีงบประมาณในระดับภาค ภาคละ 4 ล้านบาท เพื่อดูแลจัดการเรื่องตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร

ขณะที่นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิมีเกษตรกรเป็นสมาชิกกว่า 1.6 แสนราย โดยขึ้นทะเบียนหนี้กับ กฟก. 12,561 ราย และมีองค์กรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ 742 องค์กร โดยที่ผ่านมาได้จัดการหนี้ไปแล้ว 1,032 ราย รวมงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท รักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรได้กว่า 800 ไร่ ส่วนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ มีการจัดสรรไปแล้วกว่า 22 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...