xs
xsm
sm
md
lg

รบ.ยืนยันควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้เป็นธรรม ย้ำ"พร้อมเพย์"ช่วย ปชช.สะดวก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (8 ก.ค.) พิจารณากระทู้ถามเรื่องนโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. เป็นผู้ถามนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าปัจจุบันประชาชนต้องแบกรับภาระส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝาก จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายหรือมาตราการควบคุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือไม่

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมการจัดเก็บอัตราดอกเบี้ย ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ เรื่องการดูแลค่าธรรมเนียม รัฐบาลได้เปิดตัวพร้อมเพย์ คือ การทำธุรกรรมทางการเงินแบบใหม่ ที่ช่วยให้การโอนเงินและรับโอนเงินจากคนอื่นได้สะดวกขึ้น เพราะเพียงเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน สามารถโอนเงินให้กันได้ทันที ซึ่งมีหลายธนาคารนำร่องเปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และในส่วนของอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลได้ควบคุมและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน

จากนั้น เป็นการพิจารณากระทู้ถามเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี โดย พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิก สนช. เป็นผู้ถามนายกรัฐมนตรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครทั้ง 32 แห่ง รัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ส่วนข้อร้องเรียนได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าได้ดูแลอย่างเต็มความสามารถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ และเรื่องร้องเรียนทั้ง 45 เรื่อง ได้รับทราบประเด็นปัญหาแล้ว จะเร่งดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ดี รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังของผู้สูงอายุ และจะดำเนินโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
กำลังโหลดความคิดเห็น...