xs
xsm
sm
md
lg

KBANK เปิดลงทะเบียนพร้อมเพย์ 1 ก.ค.นี้ พร้อมให้บริการลูกค้า 12.5 ล้านราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


KBANK พร้อมให้บริการพร้อมเพย์กับลูกค้ากว่า 12.5 ล้านราย เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ก.ค.นี้ โดยบัญชีที่ใช้ลงทะเบียน 1 บัญชี จะมีหมายเลข หรือ ID เพื่อการผูกบัญชีได้สูงสุด 4 เบอร์ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 1 เบอร์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกไม่เกิน 3 เบอร์ ทั้งนี้ หมายเลข หรือ ID ที่นำมาผูกนั้นจะต้องไม่เคยผูกกับบัญชีใดมาก่อน

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้พัฒนาระบบการให้บริการพร้อมเพย์ โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุด และมีความพร้อมในการเปิดให้ลูกค้ากว่า 12.5 ล้านราย ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking PLUS) ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) สามารถลงทะเบียนโดยเข้าไปในเมนู พร้อมเพย์ เพื่อเลือกเลขที่บัญชี เลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการเชื่อมเข้าบริการ

ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครผ่านสาขาของธนาคารกว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศ โดยใช้หลักฐานเป็นสมุดบัญชี บัตรประชาชน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากนั้นวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ จะเพิ่มช่องทางลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเอทีเอ็มกว่า 9,000 เครื่องด้วย และตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นไป ธนาคารฯ ก็จะเปิดรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการทั้ง 4 ช่องทาง โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

ธนาคารกสิกรไทย ได้เตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียน และเปิดให้บริการพร้อมเพย์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งความพร้อมของทีมงาน K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-888-8888 และสื่อต่างๆ ของธนาคารฯ ในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในเรื่องพร้อมเพย์ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ประโยชน์ คำแนะนำในการทำรายการลงทะเบียน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้เตรียมกระบวนการรองรับ และช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่จะใช้บริการพร้อมเพย์ ไว้แล้วด้วยเช่นกัน จึงขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการ และติดต่อลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทยได้

สำหรับลูกค้าที่จะลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทย สามารถเลือกบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่จะใช้เป็นบัญชีหลักในการทำธุรกรรมโอน และรับโอน เป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่มีเจ้าของบัญชีเป็นบุคคลเดียว เพื่อนำมาผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยบัญชีที่ใช้ลงทะเบียน 1 บัญชี จะมีหมายเลข หรือ ID เพื่อการผูกบัญชีได้สูงสุด 4 เบอร์ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 1 เบอร์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกไม่เกิน 3 เบอร์ ทั้งนี้ หมายเลข หรือ ID ที่นำมาผูกนั้นจะต้องไม่เคยผูกกับบัญชีใดมาก่อน

ส่วนค่าธรรมเนียมการโอนผ่านบริการพร้อมเพย์ จะมีอัตราตามวงเงินในการโอน โดยไม่คิดเรื่องข้ามเขตหักบัญชี หรือข้ามธนาคาร มีโครงสร้างค่าธรรมเนียม ดังนี้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอน วงเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ วงเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และวงเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ วงเงินสูงสุดในการโอนเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริการพร้อมเพย์เป็นทางเลือกหนึ่งของการโอนเงินระหว่างบุคคล ลูกค้าที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วก็ยังคงสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การโอนเงินให้บุคคลผ่านบริการพร้อมเพย์ หรือเลือกโอนผ่านระบบการโอนเงินแบบปัจจุบันได้เช่นเดิม โดยบริการพร้อมเพย์จะเปิดให้มีการโอน และรับโอนเงินระหว่างบุคคลได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทย ในอนาคตสามารถใช้เป็นช่องทางรับเงินโอนจากภาครัฐ อาทิ เบี้ยสวัสดิการต่างๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเงินจากภาครัฐดังกล่าวจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีอื่นเพิ่มเติม หรือนำเช็กไปฝากเข้าบัญชีอีกต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...