xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ชวน ปชช.ร่วมตรวจเชื้อ HIV ฟรีทุกสถานพยาบาล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ตรวจวินิจฉัย เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary Counselling and Testing หรือVCT DAY) บริเวณลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันเขตปทุมวัน จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย(UNAIDS) มูลนิธิเอดส์เฮลท์ แคร์ ประจำประเทศไทย(AHF) มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ(SWING)องค์กรบางกอกเรนโบว์ และภาคีเครือข่ายด้านเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันรณรงค์ตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งจะจัดรณรงค์ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาเอดส์ร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมรณรงค์ตรวจวินิจฉัย เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT DAY) จัดภายใต้แนวคิด VCT ดีงาม สิ่งดีๆ...ที่คุณทำได้ รณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพราะการทราบสถานะผลเลือดของตนเอง จะช่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้รับคำแนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดจากเชื้อเอชไอวีตลอดไป เป็นการเลือกทำสิ่งที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและคนที่คุณรัก
ทั้งนี้ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นการตรวจไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง สำหรับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง และสถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปรึกษาปัญหาเอดส์ทาง โทร.0-2860-8751-6 และสายด่วนบริการปรึกษาปัญหาเอดส์ 1663
กำลังโหลดความคิดเห็น...