xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วจับมือ UNODC จัดประชุมหารือการบริหารจัดการชายแดนอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดการประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริหารจัดการชายแดนอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายนนี้ ที่กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ไทยและอาเซียนจะได้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงสาธารณะ กฎหมาย การค้าและคมนาคม เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในด้านบริหารจัดการชายแดน คาดว่าการประชุมจะมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามที่อาเซียนมุ่งหวังจะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านบริหารจัดการชายแดนระหว่างกันให้เกิดประโยชน์ต่อประชาคมให้มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...