xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมบังคับคดีชี้เป็นหน้าที่ จนท.พิทักษ์ทรัพย์ทำตามคำสั่งศาล กรณี"ดลฤดี"เบี้ยวทุนรัฐ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงกรณีศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชดใช้ทุนหลังผิดสัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศ ว่า ตามขั้นตอนหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นไปตามคำสั่งศาล แต่เนื่องจากปัจจุบัน นางสาวดลฤดี ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำให้ต้องมีขั้นตอนการประสานงานกับต่างประเทศ โดยกรมบังคับคดีอยู่ระหว่างรอหนังสือคำสั่งจากศาล ขณะที่เจ้าหนี้มีหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือนหลังประกาศ ซึ่งในกรณีนี้ นางสาวดลฤดี ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น กรมบังคับคดีต้องทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านไปที่สถานทูตไทยประจำประเทศสหรัฐฯ และรอการพิจารณาจากประเทศสหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ทำให้การดำเนินการต้องมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลา เพราะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของต่างประเทศด้วย

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรณีของนางสาวดลฤดี ถือเป็นกรณีแรกที่กรมบังคับคดีในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องดำเนินการกับกรณีศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์กับบุคคลที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...