xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ยกย่องผู้ได้รับพระราชทาน ”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทาน ”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 คน คือ 1 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ (Professor M.Mower) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ร่วมคิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ชนิดฝังในร่างกาย และคิดค้นหลักการของเครื่องรักษาหัวใจ ด้วยวิธีให้จังหวะ และ 2 สาขาสาธรณสุข ได้แก่ เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์ มอต (Sir Michael Gideon Marmot) จากสหราชอาณาจักร ด้วยผลงานการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา ที่เน้นสร้างความเท่าเทียมกันทางสุขภาพ ทุกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และฐานะทางสังคม จนนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและนโยบายสาธารณะของโลก ซึ่งนับว่าบุคคลทั้งสองได้สร้างผลงานอันมีคุณค่าแก่มวลมวลมนุษยชน โดยขอยกย่องคุณงามความดีและความวิริยะอุตสาหะ ที่ใช้เวลายาวนานกว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยด้านการแพทย์ หรือด้านอื่นๆ ในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ขณะเดียวกันต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมวลมนุษยชาติให้กับโลกในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...