xs
xsm
sm
md
lg

กอช.ชวน ปชช.เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวถึงกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ว่า เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในยามชรา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออมเงินของตัวเองและรัฐบาลจะสมทบให้ตามช่วงอายุของสัดส่วนการออม จนผู้ออมมีอายุครบ 60 ปีหรือวัยเกษียณจะได้รับงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ และจากการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 พบว่าตลอด 4 เดือนมีผลการตอบรับหน้าพอใจขณะนี้มีจำนวนสมาชิกเกือบ 400,000 คน
ทั้งนี้เมื่อมีอายุ 15-60 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมกองทุนได้โดนนำบัตรประชาชนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากภาครัฐในการจ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนอายุ
กำลังโหลดความคิดเห็น...