xs
xsm
sm
md
lg

นายแบงก์หนุน รบ.อัดฉีดเม็ดเงินเข้าชุมชน ชี้เป็นยาแรง-ตรงจุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าชุมชน 130,000 ล้านบาท โดยเฉพาะเงินกองทุนหมู่บ้าน ถือเป็นยาแรงที่สุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด เพราะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว แต่รัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และเชื่อว่ามาตรการนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น เนื่องจากเงินดังกล่าวรัฐบาลรับภาระแทนประชาชนทั้งหมด

สำหรับภาวะเศรษฐกิจปีนี้คาดว่าจะโตได้ประมาณร้อยละ 2.5-3 และแม้ว่าการส่งออกจะติดลบ แต่เชื่อว่าการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจะช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากไทยยังใช้ส่งออกเป็นตัวหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไม่สามารถทำได้ทันที ดังนั้น จำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น เพื่อให้รองรับกับการแข่งขันในตลาดโลก ส่วนค่าเงินที่อ่อนค่าลงช่วยให้รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...