xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.หนุน คสช.ยกเลิกจำนำข้าว-ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวัลลภ ตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.เห็นด้วยกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะทบทวนนโยบายประชานิยมต่างๆ ใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าว และการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในภาพรวม เนื่องจากนโยบายประชานิยมที่ผ่านมา เป็นการทำลายกลไกตลาด และหากปล่อยไว้นานจะสร้างปัญหาให้กับประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ ตัวอย่างที่เห็นแล้วคือการจำนำข้าว ซึ่งไปกำหนดราคาซื้อสูงกว่าตลาด ทำให้กลไกทั้งหมดบิดเบือน ส่งออกลำบาก และในที่สุดทำให้ต้องนำเงินงบประมาณมาอุดหนุนหลายแสนล้านบาท และหากปล่อยไว้เงินเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นจนประเทศชาติอาจแบกรับไม่ไหว ซึ่งวิธีแก้ไขให้ชาวนา ควรจะมองเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวเช่นเดียวกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300บาทต่อวัน ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าไม่ได้ช่วยให้ค่าครองชีพประชาชนมีความยั่งยืนอะไร เหล่านี้ล้วนควรปล่อยให้เป็นตามกลไกจะเกิดความเป็นธรรมที่สุด
สำหรับการปฏิรูปพลังงานเป็นเรื่องสำคัญที่เอกชนเห็นว่าจะต้องปรับโครงสร้างราคาพลังงานแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยไม่ให้กลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแบกรับภาระมากเกินไป เพราะพลังงานคือพื้นฐานสำคัญต่อการค้าและการลงทุนและการดำรงชีวิตประชาชน
โดยส่วนของเอกชนนั้นถือว่าพลังงานไฟฟ้ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ปัจจุบันทิศทางค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องจากเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง และมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงมากขึ้น เพราะไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟสูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งเห็นว่าควรจะสร้างสมดุลเรื่องเชื้อเพลิงเร่งด่วน
กำลังโหลดความคิดเห็น