xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสงขลารวมตัวค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้า หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา เป็นแกนนำ พร้อมตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลนครสงขลา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลากว่า 200 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงพลังในการคัดค้านการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เริ่มเดินหน้าการก่อสร้าง ด้วยการเริ่มปรับพื้นที่บริเวณสวนสน แหลมสนอ่อน เมื่อวานนี้ (11 ธ.ค.) เป็นวันแรก โดยเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงพลังในการคัดค้านโครงการ
นายไกรเลิศ กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลาได้เดินหน้าคัดค้านโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจาก โครงการนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งโครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งในเรื่องของการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งบริเวณดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อนตาม พ.ร.บ.ผังเมือง ซึ่งหมายถึงให้เป็นพื้นที่โล่ง หรือ พื้นที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเป็นสถานที่เพื่อสาธารณะประโยชน์เท่านั้น
หลังการชุมนุมต่อเนื่องกันนานกว่า 3 ชั่วโมง ในที่สุดตัวแทนชาวเทศบาลนครสงขลา ได้ทยอยสลายการชุมนุม หลังจากมีการแจ้งข่าวว่า ทางจังหวัดสงขลาได้สั่งระงับการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าเอาไว้ก่อน โดยได้อ้างถึงเอกสารของจังหวัด ที่ได้มีการทวงถามไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อขอรับทราบว่ามีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยแกนนำชาวนครสงขลาระบุว่า หากในวันนี้ (12 ธ.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการระดมเครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่สวนสน แหลมสนอ่อน จะระดมชาวบ้านมาร่วมกันชุมนุมอีกครั้ง
โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสงขลา เป็นการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ระบุว่า เป็นกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงแหล่งโบราณสถาน เจดีย์องค์ดำ-องค์ขาว บนยอดเขาค่ายม่วง บริเวณเมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร มายังแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นสู่สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี โดยสงวนไว้ซึ่งป่าไม้ และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน 2 ฝั่งทะเล
ขณะเดียวกัน โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ ตำรวจตั้งเป็นประเด็นในการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของ นายพีระ ตันติเศรณีด้วย เนื่องจากนายพีระคัดค้านมาแต่ต้น เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จนกระทั่งนายพีระถูกลอบยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...