xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.สรุปพื้นที่ประสบภัยแล้ง 15 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 15 จังหวัด 109 อำเภอ 723 ตำบล 6,768 หมู่บ้าน ดังนี้
ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุโขทัย น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ เลย
ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
นายวิบูลย์ กล่าวว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...