xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 5 จว. คือ กำแพงเพชร ลำพูน สุโขทัย เลย และจันทบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 5 จังหวัด 45 อำเภอ 295 ตำบล 1,413 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร(10 อำเภอ) ลำพูน(4 อำเภอ) สุโขทัย(9 อำเภอ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เลย(14 อำเภอ) และจันทบุรี(8 อำเภอ) ผู้ประสบภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 – 18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...