xs
xsm
sm
md
lg

พื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มเป็น 7 จว. - กำแพงเพชร ลำพูน สุโขทัย เลย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด 49 อำเภอ 310 ตำบล 1,436 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร (10 อำเภอ) , ลำพูน (4 อำเภอ) , สุโขทัย (9 อำเภอ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ เลย (14 อำเภอ) ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี (8 อำเภอ) , ฉะเชิงเทรา (3 อำเภอ) ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี (1 อำเภอ)
ผู้ประสบภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...