xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด 49 อำเภอ 310 ตำบล 1,436 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร 10 อำเภอ ลำพูน 4 อำเภอ สุโขทัย 9 อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ เลย 14 อำเภอ ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 8 อำเภอ ฉะเชิงเทรา 3 อำเภอ ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี 1 อำเภอ
ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...