xs
xsm
sm
md
lg

ยูเนสโกให้ไทย-เขมรเจรจาหาข้อสรุปพระวิหารอีกครั้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะผู้แทนเจรจาฝ่ายไทย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้การเจรจาครั้งแรกกับกัมพูชาหาข้อยุติไม่ได้ เนื่องจากกัมพูชาไม่ยอมรับร่างข้อตกลงที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกร่างขึ้นให้พิจารณาในการเลื่อนพิจารณาแผนบริหารจัดการออกไปเป็นปีหน้า ทั้งยังขอเข้าไปบูรณะปราสาทพระวิหารด้วย ซึ่งไทยไม่สามารถยอมรับได้เช่นกัน เพราะเกรงจะรุกล้ำอธิปไตยของไทย ดังนั้นผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกจึงให้ทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันอีกครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกจะเริ่มขึ้น
ทางด้านนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังการหารือทวิภาคีกับยูเนสโกแล้ว คณะผู้แทนไทยส่วนหนึ่งกำลังเดินทางไปยังกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อไปให้ข้อมูลครั้งแรกต่อศาลโลก ตามที่กัมพูชาร้องขอให้ตีความคำพิพากษาในปี พ.ศ.2505 ที่ให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ซึ่งกัมพูชาต้องการให้ศาลโลกระบุขอบเขตของปราสาทพระวิหาร อีกทั้งยังขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ไทยต้องถอนกำลังทุกหน่วยออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ซึ่งกัมพูชาอ้างว่าอยู่ในเขตแดนของกัมพูชา โดยกระบวนการรับฟังข้อมูลของศาลโลกจากทั้งสองฝ่ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม ซึ่งในส่วนของไทย นายวีระชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเข้าชี้แจงต่อศาลโลกในวันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ โดยจะยืนยันต่อศาลโลกว่า ไม่ได้รุกล้ำดินแดนกัมพูชา และไม่ยึดแผนที่ของฝรั่งเศส ดังนั้นไทยจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ไทยและกัมพูชาได้จ้างผู้พิพากษาเฉพาะกิจเป็นชาวฝรั่งเศสฝ่ายละ 1 คน รวมกับผู้พิพากษาประจำที่ศาลโลกอีก 15 คน เพื่อพิจารณาคดีตามที่กัมพูชายื่นเรื่องไปยังศาลโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น