xs
xsm
sm
md
lg

“หออัครศิลปิน” ชมผลงานล้ำค่าในหลวง ร.9 พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะในหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรี ด้านการถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม และหัตถกรรม ทรงได้รับการยกย่องสดุดี พระเกียรติคุณ ในฐานะ “อัครศิลปิน” จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถ นอกจากนี้พระองค์ทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอด ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน ซึ่งแปลว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือ ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรวบรวมจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของพระองค์ท่านไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บจัดแสดงและสงวนรักษาผลงานของศิลปินแห่งชาติ ที่ หออัครศิลปิน แห่งนี้ รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...