xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบิน ยุคโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา เริ่มมีสายการบินที่กลับมาให้บริการเส้นทางการบินในประเทศแล้ว หากว่าใครมีความจะเป็นจะต้องเดินทางโดยสารเครื่องบิน ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเดินทางที่มากกว่าในช่วงเวลาปกติ


เช็คข้อมูลของจังหวัดที่จะเดินทางไป
เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีการประกาศ/คำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแตกต่างกัน บางจังหวัดไม่มีเงื่อนไขในการเดินทางเข้า-ออก บางจังหวัดเมื่อเดินทางเข้าไปแล้วต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน ข้อมูลของแต่ละจังหวัดเหล่านี้ต้องตรวจสอบก่อนเดินทาง จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง


ตรวจสอบเส้นทางการบิน
ถึงแม้ว่าจะมีสายการบินที่กลับมาเปิดบินในประเทศแล้ว แต่ก็มีบริการไม่ครบทุกเส้นทาง และในแต่ละวันก็มีเพียงไม่กี่เที่ยวบิน รวมถึงตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ควรตรวจสอบโดยตรงกับทางสายการบินที่จะเดินทางด้วย


การเตรียมตัวในวันเดินทาง
- เมื่อถึงวันเดินทาง แนะนำให้มาถึงสนามบินก่อนเวลาบินประมาณ 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการตรวจที่มากกว่าปกติ เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารสนามบิน จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ


- เมื่ออยู่ในสนามบิน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งตอนที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งการยืนเข้าแถว และบริเวณที่นั่งพักคอย โดยจะมีเครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดไว้ในพื้นที่ต่างๆ


เตรียมตัวเช็คอินและสัมภาระ
- ทางสายการบินแนะนำให้เช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเช็คอินผ่านตู้คีออส เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล


- สามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ตามปกติ (เงื่อนไขตามที่สายการบินกำหนด) ส่วนการนำสัมภาระขึ้นเครื่องควรตรวจสอบล่วงหน้ากับทางสายการบิน


- เจลล้างมือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มิลลิลิตร แต่ต้องมีปริมาณรวมกับของเหลวอื่นๆ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตรมาตรการป้องกันโรคระหว่างการเดินทาง
- ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยแต่ละสายการบินจะมีสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ให้สำหรับผู้โดยสาร ตั้งแต่เช็คอิน พื้นที่ในรถบัส สะพานเทียบอากาศยาน รวมถึงการจัดที่นั่งเส้นระยะห่างบนเครื่องบิน


- งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน รวมถึงไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนเครื่อง


- ต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ซึ่งจะแจกให้ผู้โดยสารก่อนเดินทางที่ประตูขึ้นเครื่องในแต่ละเที่ยวบิน


แม้ยังอยู่ในช่วงที่ขอให้งดการเดินทางระหว่างจังหวัด แต่หากจำเป็นจะต้องเดินทางจริงๆ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้วิกฤติโควิด-19 ผ่านไปโดยเร็วที่สุด

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น