xs
xsm
sm
md
lg

14 สนามบินพร้อมรับเปิดเที่ยวบินในประเทศ-เข้มผู้โดยสารขาเข้ากรอกใบ ต.8 เก็บประวัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทย.เผยผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศขาเข้าทุกคนต้องกรอกใบ ต.8 คค. หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด ตามประกาศ ก.สาธารณสุข เพื่อเก็บข้อมูลในการเดินทาง ตามหลักเกณฑ์ใหม่

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สายการบินได้ขอกลับมาให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยเปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด พิษณุโลก บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่

ทั้งนี้ ทย.พร้อมให้บริการผู้โดยสารตามแนวทางปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดำเนินการสนามบินดำเนินการ ดังนี้

1. ทำการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตาม หรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ทางท่าอากาศยานและสายการบินจะปฏิเสธการให้บริการและเดินทางโดยเครื่องบินได้

2. ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น จุดรอรับกระเป๋าสัมภาระ จุดตรวจบัตรโดยสาร (Check-in counter) ที่นั่งรอก่อนการเดินทาง โดยให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

โดย ทย.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากที่ กพท.ออกประกาศ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารและสอดคล้องกับแนวนโยบายของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังนี้

1. ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องดำเนินการกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บข้อมูลในการเดินทาง

2. ดำเนินการติดแผ่นใสกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน สายการบิน กับผู้โดยสาร เพื่อเว้นระยะห่าง

3. จัดเจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนจุดรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face shield) เพื่อเลี่ยงการสัมผัสกับผู้โดยสาร

5. ตั้งจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ

6. อนุญาตให้ขายอาหารภายในท่าอากาศยานได้ แต่ไม่ให้มีการนั่งรับประทานภายในร้าน และการกำหนดจุดยืนรอรับอาหารโดยให้มีระยะห่างตามที่กำหนด

7. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ที่พักผู้โดยสาร ราวบันได ลิฟต์โดยสาร และอุปกรณ์สำหรับให้บริการ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ ทุกชั่วโมงหรือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบิน และจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่พักผู้โดยสารทุกสัปดาห์

8. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จอประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ทราบ

9. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำให้แก่ผู้โดยสารประจำทุกจุด

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางในเส้นทางต่างๆ ขอให้สอบถามข้อมูลการเดินทางโดยตรงกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้ง และขอให้มั่นใจว่า ทย.มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสาร และสายการบิน ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของ ทย. ให้ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ควบคู่มาตรฐานการบิน
กำลังโหลดความคิดเห็น